In kẹp File

/Tag:In kẹp File

Mẫu kẹp File

By | Tháng Năm 16th, 2015|Categories: Sản phẩm|Tags: , |

Mẫu kẹp file là một vật dụng, công cụ không thể thiếu trong các cuộc gặp gỡ, ký kết hợp đồng giữa các công ty, doanh nghiệp. Khi gặp gỡ khách hàng, khi ký kết hợp đồng hay gửi kèm tệp tài liệu tới khách hàng điều đó đều thể hiện phong cách làm việc cũng [...]

In kẹp File

By | Tháng Năm 16th, 2015|Categories: Dịch vụ|Tags: , , |

In kẹp file (in bìa kẹp hồ sơ) dùng để chứa đựng những giấy tờ, hồ sơ như hợp đồng, các loại giấy tờ hành chính cần thiết cho hoạt động kinh doanh, tờ rơi, tờ gấp hay card visit đính kèm… Hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp xây dựng hình ảnh của mình hay quảng [...]