In kẹp File

By | Tháng Năm 16th, 2015|Categories: Dịch vụ|Tags: , , |

In kẹp file (in bìa kẹp hồ sơ) dùng để chứa đựng những giấy tờ, hồ sơ như hợp đồng, các loại giấy tờ hành chính cần thiết cho hoạt động kinh doanh, tờ rơi, tờ gấp hay card visit đính kèm… Hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp xây dựng hình ảnh của mình hay quảng [...]